ZiskejZdravi.cz

K čemu vás má přivést autogenní tréning?

Autogenní tréning - přeloženo znamená "cvičení mne samotného" na můj vlastní povel. Z historického pohledu je dceřinou disciplínou hypnózy. Autogenní tréning je odvozen od lékařské hypnózy a představuje "sebe hypnózu" Autogenní tréning vede ke klidu, rozvaze a k sobě samému, ke svému JÁ.

Je rozdělen na nižší stupeň a vyšší stupeň, přičemž účinek vyššího stupně přivádí cvičícího do stavu podobného spánku a až ke ztrátě citu, kdy je možno se dotknout pokožky hořící cigaretou, aniž by při tom byla pociťována bolest. V tomto stavu je cvičící vnímavý pro "vizionářský vnitřní pohled na obrazy", kdy rovněž vnímá "andělské hlasy" a "hudbu sfér". Stálé praktikování autogenního tréningu tak vede ke zvláštním náboženským prožitkům... Věřící křesťan by měl mít odpor proti autogennímu tréningu a odmítnout tuto "okultní praktiku". Protože poslouchá napomenutí Ducha Svatého, nehledá křesťan žádnou pomoc v auto hypnóze, neobrací se k žádnému náhradnímu náboženství, které ho vydává napospas "proti božským silám".

Výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.

Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.

Text:ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody