ZiskejZdravi.cz

Je akupunktura přírodní nebo okultní?

Akupunktura k nám dospěla jako jedna z léčebných metod dálného východu a v žádném případě o ní nelze hovořit jako o přírodní léčebné metodě, jak se propagátoři alternativních metod snaží tvrdit. V knize „Moc a tajemství lékařů starověku (p.Thorwald) čteme, že akupunktura je součástí pohanské okultní čínské lidové medicíny a spočívá na pohanském pojetí  světové energie nebo světového ducha Tao neboli Chi.

Představa duše světa – ducha světa- je zastoupena ve všech asijských náboženstvích. Tak to nejsou jehly, na kterých záleží, nýbrž něco jiného: mimosmyslové síly. Úspěchy nebo neúspěchy akupunktury zůstávají obklopeny mnoha záhadami a dosud nikdo nedokáže jasně ozřejmit mechanismus účinku této léčby.

K učebním osnovám akupunktury patří mimo jiné teorie taoismu jin-jang jako globální princip vůbec všech pochodů ve vesmíru. Taoismus, což je staré čínské náboženství o takzvané kosmické síle, je první a nejdůležitější princip a tak stojí nad samotným Bohem. V taoismu nejsou, jak nás učí Bible dvě spolu zápasící síly světla a temnoty – Bůh a satan. Dobro a zlo v taoismu vychází ze stejného pramene. Čínská akupunktura vychází z toho, že se vitální energie váže na zcela určité dráhy v těle, tak zvané meridiány. Na tyto meridiány působí v určitém ustáleném směru síly jin-jang. Ale neexistuje žádný specifický anatomický nebo fyziologický korelát pro akupunkturní meridiánový systém. Nemají vztah k nervovým drahám, ani k lymfatickým nebo krevním cestám. 90% všech akupunkturistů pracuje s okultními prostředky, jak píše S.Pfeifer v knize „Gesundheit um jeden Preis? A pro mnoho parapsychologů a spiritistů je akupunktura důkazem jejich okultního umění. Pacienti většinou uvádějí „pocity tepla, tíže, hluchoty atd., které vycházejí od vbodnutých stimulujících jehel. Tento jev zaujal kritiky, protože popisované pocity odpovídají úvodní fázi hypnózy. Vlastní podstata akupunktury je mystická! Okultismus lze dnes vidět ve všech oblastech. Z lékařského a křesťanského hlediska musíme akupunkturu rozhodně odmítnout!

Výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.
Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.

Text: Ziskejzdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody