ZiskejZdravi.cz

Léčivé magnetické síly?

Takzvaný Mesmerismus založil Antonín Mesmer (1734-1815), zakladatel okultního učení o léčivém magnetismu, byl rakouský lékař a mystik. Měl za to, že hvězdy ovlivňují zdraví člověka neviditelnou tekutinou a že on disponuje magnetickou silou, která je v jeho ruce. Tato síla údajně existuje ve vesmíru. V roce 1778 byl obviněn Vídeňskými lékaři, že provozuje magii. Mesmer se domníval, že celý svět je magnetem a magnetické síly také proto protékají člověkem.

Ten se pak sám stává magnetem. Zdravý člověk by proto mohl uzdravit nemocného tím, že hlazením mu zčásti předá něco ze svých magnetických sil. Mesmer poznal, že "také bez použití magnetu vychází zejména z jeho osoby síla, že tedy vlastní oživenou povahu tohoto fluida, a nazval tuto sílu "animální" nebo "živočišný magnetismus". Pro názornost jedna zpráva lékaře Glasscheiba - ....Mesmer nebyl schopen věnovat se každému pacientovi, a protože nechtěl zasvětit do tajů svého umění, přešel k hromadnému léčení. Mesmerem byly magnetizovány stromy zahrady tak, že je pohladil a nemocní byli uloženi kolem stromu, ze kterého proudily přijaté magnetické síly do trpících...Přirozeně to bylo fyzikálně neudržitelné. Magnetizoval vodu a dával jí nemocným pít nebo se v ní koupali, magnetizoval jídelní příbory, šaty a lůžka nemocných, kteří leželi a ke kterým byl povolán. Magnetizoval zrcadla, aby zrcadlila magnetickou sílu i hudební nástroje. Tyto příklady by měli postačit k tomu, aby ukázali jak Mesmerův magnetizmus je okultní ba dokonce spiritistický.

Výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.

Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody