ZiskejZdravi.cz

Proč homeopatie není bezpečná?

Zakladatelem homeopatie byl lékař Dr. Samuel Hahnemem 1755-1843)  Byl přítelem Mesmera, který vyvinul magnetismus a svého času byl největším božím rouhačem, ošklivil si jméno Ježíš a označoval Ježíšovo spásné působení jako bajku a pověru. „Z křesťanského pohledu je pro charakteristiku jeho osoby a učení důležité, že Hahneman byl svobodným zednářem (což je ďáblův spolek). Homeopatie, která se dnes provozuje je neodmyslitelně spjatá se svým zakladatelem

Opravdu přirozené přírodní metody léčby (voda, světlo, vzduch, pohyb, byliny) jsou založeny na fyzikálních postupech a přírodních léčivech a jsou vědecky na základě fyziologie vysvětlitelné. Pro účinnost homeopatických prostředků ale neexistují dosud žádné vědecké důkazy, a přesto jsou tak uznávány a rozšířeny téměř ve všech lékárnách. Homeopatie spočívá na názoru, že ze zředění vychází podstatná dráždivá léčba podněcující léčivé síly. Dle Hahnemana nebyla „zředění zředěními, ale cestou, aby byl lék obdařen zvláštní silou, aby se mohl dostavit léčebný úspěch. Tak také hovořil o „dynamizaci, o zvýšení síly (potenciaci). Hahnemann zdůrazňoval ve své knize - Organon der Heilkunstg, že od C30 „je materie tak zředěná, že je zde zlomek, který se dá sotva číselně vyjádřit. Nanejvýš pravděpodobné je to, že látka prostřednictvím takovéto dynamizace se nakonec cele rozplyne ve své INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ BYTÍ, a proto může být ve svém surovém stavu vlastně považována pouze jako sestávající se z tohoto nevyvinutého duchovního bytí. Vysvětlení, že skrze zředění je lék dynamizován a proměnil se v léčebného ducha, spočívá na magických představách.

Ve své předmluvě k 5. dílu „Chronických onemocnění Hahnemann napsal: „Homeopatické dynamizace jsou pravým probuzením léčebných vlastností, které leží skrytě ve svém surovém stavu v přirozených látkách. Pak jsou schopny působit téměř duchovně na náš život, to je na naše vnímající (senzitivní) a dráždivá (iritabilní) vlákna. Výraz „téměř duchovně má nám pouze ukázat na to, že u „vysoce potencovaného léku není téměř nic z materie původní substance, jak vyplývá z informací homeopata. Věřím, že nám to již povědělo dost! Kritikové homeopatie často tvrdí, že koncentrace léčiva je jako jedna molekula účinné látky v Bodamském jezeru. To tedy znamená: Prakticky zhola nic! Viděno čistě přírodovědecky, nemohou tyto prostředky účinkovat. Neboť skrze astronomicky vysoké zředění se nevyskytuje (téměř) žádná molekula účinné látky (například D20 = 1 litr prostředku zředěný ve světovém moři: D31= 1 kapka na 1 milion zeměkoulí, léčitelé využívající vysokých potencí ošetřují zředěními až do D1000 a ještě výše a hovoří o úspěších, jak píše jeden věřící léčitel. Dále píše jeden homeopat: „Počínaje 10. potencí jsou naše léky zcela bez molekul výchozí substance.  Také Hahnemann řekl o svých prostředcích, že nepůsobí „chemicky, ale „dynamicky, že tedy na léky působí zvláštní síly. Jako dynamické označoval i síly magnetismu – mesmerismu.

Bližší zdůvodnění této teorie a další souvislosti ukazují, že homeopatie je hluboce zakořeněna do magie a okultismu. Tyto síly totiž patří do oblasti okultismu a nejsou také vědecky prokazatelné. Co tedy stojí za těmito homeopatickými prostředky? Za těmito léky stojí představa kosmické síly. Kosmická síla poukazuje na okultní světový názor. Kosmická síla nabízená bílou a černou magií, jógou, radiestezií, antroposofií a jinými nemůže být totožná se silou Boží.

Výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.

Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.

Text: ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody