ZiskejZdravi.cz

Jóga není jen cvičení

Jóga se stala pro mnoho lidí na západě "masovým sportem", "léčebným tělocvikem". Jóga je nabízena jako určitý náboženský druh životní filozofie. Právě proto by neměl nikdo zapomenout, že za jógou stojí určitý náboženský názor! Jóga patří do "vzorkové kolekce ďábla". Mistr a zakladatel jógy byl Krišna, jeden z nejoblíbenějších hinduistických bohů. Jeden znalec asijských náboženství (Blanke.F) píše: "Jóga se jeví jako něco nevinného, jako sled cvičení, ale vede člověka, aniž by to pozoroval, do nového světa duchů a do nového náboženství.

Chtěla by člověka přivést k zapomenutí a odpoutat ho, i když na krátkou chvíli, od jeho smyslového světa a dát mu dokonalé štěstí. Jóga je náboženství a vyvíjí se dnes v jedno z největších náhradních náboženství v  křesťanských zemích." Satan usiluje o to, aby západní svět cele zaplavil východním mysticismem. Sebezapření, které podporuje východní mysticismus, se zakládá na mylném pojetí, že jediným problémem člověka je chybné myšlení. Člověk se musí naučit poznat, že je Bohem...Toto nebylo řešení, nýbrž satanova lež...

U klasické jógy, Raja-jógy, královské jógy, jde o vysvobozující vykoupení pomocí askeze, tělesných cvičení, dechové techniky a meditací se má lidská duše oprostit od všeho pozemského. Míní se tím nejen stávající individuální existenci člověka, ale především koloběh znovuzrození, zvaný také stěhování duší. Forma Hatha-jóga tak, jak ji na západě praktikují mnozí lidé s přesvědčením, že provozují tělesná cvičení, je spojená s cvičením k dosáhnutí duševního uvolnění. Když vycházíme z toho, pak se nedivme, že tato jóga je považována mnohdy za nábožensky neutrální metodu, které se může s klidným svědomím oddat i křesťan. Všechna cvičení ale slouží k tomu, aby uvedla vnitřní mechanismus člověka do pravého rytmu, aby tělo, duch, tělesné a transcendentální bytí mohly být navzájem harmonicky sladěny. Aby toto bylo dosaženo, používá se dvou klasických článků jógy: první důraz se klade na zvláštní tělesnou polohu (ásány) a druhý na dechovou techniku (pránájáma). Žádné jogínské techniky se nedají odloučit od své nábožensko-filozofické souvislosti. Cvičení jógy se nedají odloučit - jak je často zdůrazňováno- od zvláštního pojetí hinduismu, od okultního světa duchů, který stojí za ním. Zastánci jógy to zcela otevřeně dosvědčují. Člověk je prostřednictvím jógy veden k tomu, aby se otevřel "vlivům duchovního světa". Jogíni dokazují, že člověk chce vstoupit prostřednictvím ovládnutí těla do spojení s bohem a pokouší se pomocí vlastního úsilí o záchranu a o změnu. Je to cesta ze zevnějšku do nitra, a zdola vzhůru. Jóga je tedy sebe vykoupení. Jste si tedy opravu jistí, že když využíváte "pouze" tělesná cvičení jógy, že na vás nemá satan přes tyto techniky žádný vliv? Jsme snad chytřejší než satan a jeho démoni?

Výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.
Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.

Text: ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody