ZiskejZdravi.cz

Hypnóza nezůstane bez následků

Název „hypnóza“  se odvozuje od řeckého slova hypnos a znamená spánek. Přitom se nejedná o novodobý jev, neboť již ve starém Egyptě a Řecku se holdovalo "černému umění". Hypnóza působí zvlášť fascinujícím kouzlem na všechny lidi, kteří se zabývají okultismem, na veřejnosti je toho času opět ceněna jako zvlášť účinný léčebný prostředek....

Dosáhne-li se hypnotického stavu, pak pokusná osoba poslouchá každý sugestivní rozkaz hypnotizéra a ten může vyvolat takové halucinace, jaké si jen přeje. Příklad: vsugeruje-li hypnotizér, že je nesnesitelně chladno, tu pokusná osoba počne mít na celém těle mrazení... Hypnotismus představuje jedno odvětví pseudookultismu (černá magie), které za každých okolností za sebou zanechává těžké následky….Těžké duševní škody jsou často přivozeny tím, že dochází k duchovním vazbám, které jsou vyvolány působením hypnotizujících, spiritistických, okultních sil na nemocného... Hypnóza je tím nejúčinnějším prostředkem, který prostřednictvím úplného vyřazení vůle a vědomého působení smyslů otevírá dveře všem zlým duchům. Nejlepší ochranou proti nebezpečí hypnózy a sugesce je modlitba, modlitba bez ustání. Mysleme při tom na slova Žalmu 3,9 "U Pána lze nalézt pomoc". Jestliže se věřící člověk staví pod moc modlitby a nesouhlasí s hypnózou, pak je každý hypnotizér bezmocný.

Výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.

Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.

Text:ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody