ZiskejZdravi.cz

Alternativní medicína není často přírodní, ale magická

Žijeme v přetechnizované době a společnosti, která je již velmi vzdálena od přírody a přírodních metod léčení. Lidé jsou již tak unavení technikou, že mnohdy přestávají věřit lékařům a klasické medicíně a začínají vyhledávat něco jiného. Bůh dal ve své moudrosti v přírodě velké možnosti léčby nemocí, jsou to bylinky, velmi účinná léčba vodou, cvičením, a další přírodní metody, ale především poukázal, jak je důležité dodržovat správný životní styl a neničit tak své zdraví.

Je to velmi účinná prevence, co je v našem životě tak důležitého, a do toho spadá především zdravá přírodní strava s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny, pití dostatečného množství čisté vody, pobyt na čerstvém vzduchu a na slunci, dostatek pohybu a občerstvujícího spánku zvláště v hodinách před půlnocí ale také důvěra v Boha, která nás zbavuje tak rozšířeného stresu.

Hledá-li dnes člověk něco jiného než je klasická medicína naráží stále častěji na mnoho další zvláštních a mnohdy tajemně působících metod. Jistě znáte pojmy jako je Jóga, akupunktura, transcendentální meditace, hypnóza, autogenní tréning, homeopatie, mesmerismus, craniosacrální terapie, astrologie a mnoho dalších. Tyto metody často fungují a ulevují od fyzické nemoci, skrývají však v sobě riziko mnohem horší než je sama fyzická nemoc. Tyto metody působí mnohdy na skrytém podkladě, to znamená, že nemůžete vědět, jakou silou to funguje. Například, co nebo kdo ukáže léčitelům akupunkturou do jakého místa vbodnout jehličku, aby to bylo bezbolestné? Tito léčitelé by vám řekli, že v tom pravém místě ucítí teplo. Nebo jakou mocí pozná léčitel, který se kyvadélkem doptává podle seznamu nemocí či seznamu bylin, jak daného pacienta léčit a čím trpí? Léčitel se kyvadélka doptává podle daného seznamu popořadě a v určitém místě mu kyvadélko ukáže tu správnou nemoc čím, kdo trpí a pak tu správnou léčbu, kterou zvolit. Kdo za kyvadélkem stojí, kdo odpovídá? Kdo ukazuje léčitelům pomocí tepla? Málo kdo ví, že tyto alternativní metody jsou součástí bílé magie stejně tak jako třeba astrologie a její ovlivňování osudů.

Bílá magie jsou okultní praktiky, které ovšem mohou vypadat velmi dobře a zbožně. Víme ale, že satan se může proměnit i v anděla světla a stejně tak jeho pomocníci na sebe berou podobu zdánlivého dobra. To proto, aby zůstali nepoznaní. V bílé magii se jedná o "nečisté metody a praktiky, které mají zbožný nátěr a jsou maskovány jako zdánlivě čisté a jako takové jsou vychvalovány." Často se ani nezná jejich okultní počátky a lidé nevědí nic o zakladatelích těchto metod, kteří byli často přímo napojeni na magii a čerpali tak sílu i znalosti od démonů.

Nemusíme být podvedeni. Brzy se budou dít úžasné výjevy, se kterými bude úzce spojen satan. Boží Slovo říká, že satan bude činit zázraky. Způsobí, že lidé onemocní, a potom náhle od nich odejme svou ďábelskou moc. Tito lidé pak budou považováni za uzdravené.  …

Jestliže ti, skrze něž došlo k vyléčení, jsou hotovi kvůli těmto projevům omlouvat své nedbání Božího Zákona a setrvávat v neposlušnosti, neznamená to, že mají velkou moc Boží, ať již mají moc jakkoli velkou. Naopak, je to divotvorná moc od velikého svůdce. On je přestupníkem mravního Zákona a používá každého prostředku, kterým by mohl oslepit lidi, aby nepoznali pravou povahu tohoto Zákona. Jsme varováni, že v posledních dnech bude činit divy i zázraky lživé (dle 2Tess 2,9). A až do konce doby milosti bude pokračovat v těchto zázracích, aby na ně mohl ukázat jako na důkaz, že je andělem světla a ne andělem temnoty. (Ellen Whiteová RB 48,49).

Následující výňatky v jednotlivých článcích o alternativních léčbách, jsou složené převážně z citátů, a jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.
Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody